Właściwości cieplne

Wykres temperaturyWłaściwości cieplne przestrzeni ładownej samochodu są w dużej mierze zależne od sposobu ich izolacji od otoczenia, oraz wsparcia utrzymania temperatury przez urządzenie zewnętrzne.

Urządzeniem zewnętrznym najczęściej stosowanym w takich przypadkach są agregaty chłodnicze, które dzięki swoim właściwościom umożliwiają sprawne odprowadzenie nadmiaru temperatury z wnętrza kontenera utrzymując w nim zamierzoną temperaturę.