Rola sprężarki w procesie chłodzenia

Sprężarka jest podstawowym elementem, który lubi sprawiać kłopotliwe i kosztowne problemy w domach, czy instytucjach zajmujących się przechowywaniem żywności. Aby zapewnić chłód który powstrzyma procesy gnilne, umożliwi dłuższą przydatność żywności potrzebujemy chłodziarek ze sprawną sprężarką

Praca chłodziarki sprężynowej oparta jest na zasadzie wymiany energii pracy w odbiór temperatury wnętrza chłodzonego i przekazanie jej do parowania.

Jej podstawowe zadanie to wprowadzanie ciągły w ciągły ruch czynnika chłodzącego, aby można było go przekazać.

Dzięki takiej zależności, w której przedmioty tudziesz pomieszczenia znajdują się w 2 różych entropiach – a więc są od siebie odizolowane można dokonywać zmiany temperatury poprzez wyprowadzenie ciepła na zewnątrz danego pomieszczenia (układu zamkniętego). Zachowujemy wtedy możliwość obniżenia temperatury w jednym z pomieszczeń.

Ponieważ w naturze sama izolacja na dłuższe dystanse nie wystarcza i jeżeli nie będziemy stosować sztucznego wyprowadzania ciepła możemy liczyć na doprowadzenie 2 układów – chłodniejszego i cieplejszego do zharmonizowania temperatury. Stosowane agregaty pompujące czynnik chłodzący, który wyprowadza temperaturę na zewnątrz pozwala na odpowiednie obniżenie temperatury. Oczywiście wiąże się to z odpowiednimi kosztami – przede wszystkim urządzenie chłodzące będzie z czasem tracić swoje właściwości (najpopularniejsze czynniki chłodzące takie jak 404 czy Freon firmy Dupont są produktami sztucznej syntezy i ulegają powolnemu (lub szybszemu) rozkładowi i wyciekom z systemów chłodzenia.

Kolejnym kosztem jaki ponosimy podczas operacji chłodzenia jest koszt operowania – obiegu czynnika chłodzącego. Jego ciągła praca wiąże się z napędzaniem go poprzez agregat chłodniczy, a także schładzaniem w miejscu parownika i również tam dla efektywnego działania koniczny jest wentylator poruszający powietrze – czynnik odbierający ciepło na zewnątrz układu.