Kontener izotermiczny

Przy budowie samochodu chłodniczego poza zastosowaniem odpowiedniego agregatu oraz instalacji podstawowym elementem konstrukcji furgonu do transportu chłodniczego jest izoterma w postaci konteneru. Nadbudowa wykonana w odpowiedni sposób daje możliwości utrzymania stałej temperatury wewnątrz przestrzeni ładownej samochodu, co umożliwia transport produktów mrożonych. Kontener izotermiczny składa się z kilku elementów.

Kontenery do transportu międzynarodowego posiadające ustandaryzowane wymiary są znakomitym środkiem transportu, wykorzystywanym w procesach logistycznych. Dzięki swoim rozmiarom możliwy jest sprawny transport produktów przy udziale różnych form transportu – zarówno morski na statkach kontenerowych, jak później po przeładowaniu w porcie na samochody lub wagony kolejowe transport lądowy do miejsca docelowego.

Kontenery transportowe nie umożliwiają jednak przewożenia wszystkich produktów. Szczególnym rodzajem towarów, które wymagają szybkiego transportu do miejsca docelowego są produkty spożywcze. Szczególnie produkty mrożone muszą być nie tylko przewożone w sposób szybki i sprawny, ale również ich przewożenie musi odbywać się w odpowiedniej temperaturze. Uniemożliwia to przewóz większości produktów mrożonych na duże odległości przy udziale transportu morskiego.

Kontenery transportowe są z dużym powodzeniem wykorzystywane w firmach, które organizują transport w temperaturze kontrolowanej czy transport leków Km-trans.pl zaopatruje się właśnie w tego typu izotermiczne kontenery.

Kontener izotermiczny jest rozwiązaniem dla transportu drogowego

Kontenery izotermiczne konstruowane są w sposób aby umożliwić ich przewożenie za pomocą ciągników samochodowych. Posiadają wbudowane agregaty chłodnicze zasilane najczęściej osobnym silnikiem z prądnicom. Dzięki nim agregat chłodniczy zapewnia stałą temperaturę wewnątrz kontenera. Zwykle kontenery mają rozmiar 20 lub 40 stóp.